Zakládání trávníků

Zakládání trávníků

Neděle | 13.9.2009

Trávník je základ zahrady. Aby byl dobrý výsledek, musí být dobrý především základ. Krásná zahrada tedy žádá krásný trávník. Dnes vám prozradíme, jaké cesty k němu vedou.

Příprava půdy

Ať zvolíme jakýkoli způsob založení trávníku, prvním a velmi důležitým krokem je příprava půdy. Tuto fázi bychom rozhodně neměli podcenit. Trávník budeme mít na zahradě mnoho let a byla by škoda zbytečně spěchat na úkor jeho budoucí kvality. V první řadě je potřeba odstranit kamínky, hrudky a další pevné části půdy větší než 2 cm. Kromě nich je vhodné zbavit vrchní vrstvu půdy kořínků jiných rostlin.


Trávníku se bude nejlépe dařit ve středně těžké půdě, která se označuje jako hlinitopísčitá. Otázku, jak je na tom v tomto směru půda na vaší zahradě, zodpoví laboratorní rozbor. Příliš těžkou půdu můžeme zlehčit přidáním písku, organických hnojiv, kompostu či rašeliny. Naopak velmi lehkou pórovitou půdu vylepšíme dodáním těžší jílovité zeminy.
Vrchní vrstva půdy by měla být zhruba 15 až 20 cm vysoká, se zrnitou texturou, mírně vlhká a dostatečně zhutněná. V ideálním případě bychom přípravu horní vrstvy půdy měli dokončit několik týdnů před samotným výsevem. Během nich se půda může v některých místech trochu slehnout, takže ji bez problémů doplníme a upravíme ještě před výsevem. Kromě toho během několika týdnů mohou vzklíčit druhy rostlin, které bychom v trávníku považovali za plevel. Pokud s výsevem několik týdnů počkáme, můžeme je včas odstranit i s kořínky.


Jak jsme již zmínili v předchozím článku o trávnících, při zakládání můžeme volit z několika možných způsobů. Dnes se zmíníme o třech často využívaných - založení trávníku výsevem, pokládání předpěstovaných travních koberců a využití zatravňovacích dlaždic.

Lipnice, kostřava a spol.

Výsev je jedním z nejčastěji využívaných způsobů založení trávníku. Předtím, než začneme hledat konkrétní travní směs, je dobré zorientovat se v označení jednotlivých trav. Většina z nich má trojslovný název - ten obsahuje rodové a druhové jméno a označení odrůdy. Často využívané trávy nesou rodová jména jako lipnice, kostřava, jílek, psineček, bojínek a mnoho dalších. U každé z nich můžeme vybírat z několika druhů. U kostřavy je to kostřava červená, luční, ovčí a další. Například kostřava červená nabízí odrůdy jako Leonora, Darwin, Cindy nebo Calliope. Některé druhy trav jsou k dostání ve dvou variantách - trsnaté a výběžkaté.


Mícháním travních druhů vznikají travní směsi určené pro výsev. Jednotlivé druhy a jejich procentní zastoupení jsou určovány podle účelu budoucího trávníku. Parkové směsi jsou určené pro reprezentativní a málo zatěžované plochy, rekreační směs pro rodinné zahrady a dvorky, hřišťové směsi pro velmi zatěžované trávníky, apod. Při výběru konkrétní směsi je důležité pohlídat stáří osiva. Doporučuje se nepoužívat takové, které je starší než dva roky. Semena trav totiž poměrně rychle ztrácejí svou klíčivost.

Výsev trávníku

Nejvhodnější doba pro vysetí je jaro (zhruba duben - květen) a přelom léta a podzimu (srpen - září). Pokud jde o množství osiva, nejčastěji se používá 20 - 30 g na 1 m2 plochy. Vlastní výsev můžeme provést ručně nebo pomocí secího stroje.
Ruční setí je varianta, která vyžaduje pečlivost a zručnost. Semena je totiž potřeba rozmístit co nejrovnoměrněji po celé ploše. V případě, že výsev trávníku provádíme poprvé a chceme zasít větší plochu, můžeme si trochu pomoci. Třeba tím, že si celou plochu rozčleníme provázkem na menší části, na stejný počet částí rozdělíme i osivo, a každou část osejeme zvlášť. Je to sice zdlouhavější a pracnější možnost, ale pokud nemáme potřebné zkušenosti, mnohem snadněji docílíme rovnoměrného výsevu. Na výsledku se pak naše snaha určitě projeví.


Důležitou podmínkou pro výsev je bezvětří. Po vysetí je třeba semena zapracovat do vrchní části půdy. K tomu nám dobře poslouží například železné hrábě - semena zapracujeme krátkými sekavými pohyby nebo lehounkým přehrabáváním horní vrstvy půdy. Optimální hloubka semen po zapracování je 0,5 - 2 cm. Je potřeba dát pozor na to, abychom semena nezapravili příliš hluboko. Po zasekání semen celou plochu uválcujeme, aby se obnovila kapilární vzlínavost vody směrem vzhůru k semenům. V případě, že několik týdnů po výsevu převládá suché počasí, je potřeba pravidelně zavlažovat.

Předpěstované travní koberce

Využití předpěstovaných travních koberců je oproti klasickému výsevu rychlejší varianta založení trávníku. Kromě rychlosti je výhodou i to, že si trávník můžeme prohlédnout ve specializované travní školce ještě předtím, než se ocitne na naší zahradě. Nevýhodou je menší druhová nabídka při výběru a také vyšší pořizovací náklady ve srovnání s výsevem.
Přivézt naráz bychom měli jen takové množství travních koberců, které jsme schopni položit během jednoho dne. Zvláště při teplém počasí totiž dochází k rychlému vysychání jednotlivých travních koberců. Pokud jsou delší dobu ponechány stočené v rolích, může také dojít k jejich zapaření.


Předpěstované travní koberce vyžadují stejně pečlivou přípravu půdy jako v případě výsevu. Těsně před položením travních koberců půdu lehce prohrábneme, aby kořeny získaly plný dotyk s půdou. Jednotlivé role rozvinujeme těsně vedle sebe a poté je k sobě přitlačíme, aby mezi nimi nevznikaly nežádoucí spáry. Pokládáme je tak, aby se nesetkaly čtyři rohy. Během pokládky se pohybujeme po již položených kobercích. Ve chvíli, kdy máme položeno, trávník uválcujeme a zavlažíme. Pravidelná závlaha je potřeba i v následujících týdnech. Poprvé trávník sečeme až tehdy, když dosáhne výšky pěti centimetrů.

Zatravňovací dlaždice

Často se stává, že po určité části zahrady potřebujeme například jezdit autem do garáže, nebo je z nějakého jiného důvodu pravidelně hodně zatěžovaná. Klasicky vysetý trávník ani travní koberce by v takových místech neobstály. Možná se vám ale nelíbí představa, že byste takovou plochu pokryli betonem nebo dlažbou. V takovém případě se jako řešení nabízí zajímavý kompromis.


Využívají se při něm tzv. zatravňovací dlaždice, někdy označované jako meliorační dlaždice. Jsou to prefabrikáty různého tvaru s otvory, do kterých se nasype zemina. Dříve se vyráběly pouze z betonu, dnes jsou dostání i plastové, které jsou pro trávník vhodnější. Jejich stěny mohou být silné pouze několik milimetrů, přitom jsou však dostatečně pevné. Zároveň se na slunci nepřehřívají tak jako beton.


Dlaždice pokládáme na urovnaný a utužený povrch tak, aby jejich horní okraj byl ve stejné úrovni jako okolní terén. Zemina, kterou nasypeme dovnitř, by měla mít trochu lehčí konzistenci než zemina používaná u klasického trávníku. To znamená, že by měla být více písčitá než hlinitá. Dlaždice neplníme zeminou až po okraj, ale tak, aby mezi ní a okrajem zůstal zhruba 1 až 2 cm. Je to proto, aby při časté chůzi nebo přejíždění autem zůstaly ochráněny odnožovací části travních rostlin, které jsou nezbytné pro další vývoj trávníku.


Kromě zmíněných prefabrikátů můžeme použít také klasické venkovní dlaždice, mezi nimiž necháme větší spáry, které umožní částečné zatravnění plochy. I v tomto případě musíme dbát na to, aby odnožovací části rostlin zůstaly uchráněny před nadměrnou zátěží. Jedině tak dosáhneme kýženého výsledku.


Samotné založení je pouze prvním krokem v cestě za krásným a kvalitním trávníkem. Již brzy přineseme článek o dalších důležitých krocích v péči o váš trávník - především o jeho sečení, zavlažování, hnojení a ochraně před nejčastějšími nemocemi.

 Diskuze

Článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

Seriál

Vestavné spotřebiče 5. část - vestané pračky a sušičky

Vestavné spotřebiče 5. část - vestané pračky a sušičky

Jste-li zastánci kompaktního designu a potrpíte si na vyladěná řešení, pravděpodobně dáte před solitérními spotřebiči přednost vestavbám, a to i v případě pračky.

Čtěte dále

Nejčtenější články

Vybavujeme koupelnu

Vybavujeme koupelnu

Koupelna a WC dnes už bývají součástí každého bytu, i když ještě před desítkami let to nemuselo být pravidlem. Užívání společného příslušenství umístěného v oddělené části patra se přežilo - každý má právo na hygienu prováděnou v soukromí. Na co se soustředit, chceme-li, aby se nám v tomto soukromí líbilo?

Návrh interiéru koupelny

Návrh interiéru koupelny

Koupelnu už nemůžeme chápat jenom jako místnost, kde se rychle umyjeme, osprchujeme nebo vykoupeme, vyčistíme si zuby a honem pryč. Stále častěji se stává pobyt v koupelně součástí relaxace. Na to bychom měli myslet, když přemýšlíme o tom, jak tuto místnost vybavíme.

Protože v ní jako v zóně odpočinku budeme patrně trávit víc času, než je potřeba na praktické odbytí hygieny, měla by vedle funkčních nároků plnit také funkci estetickou.

 

Vybíráme sekačku na trávu

Vybíráme sekačku na trávu

Každý, kdo má na starost nějakou travnatou plochu, ví, že vyžaduje pravidelnou péči. Při péči o trávníky jsou nám neodmyslitelnými pomocníky sekačky na trávu. Ovšem sekaček je jako máku. Podle jakých kritérií a z čeho je vlastně možnost vybírat?

Anketa

Jakého výrobce u trouby preferujete?33% (46)


11% (16)


2% (3)


4% (5)


4% (5)


14% (20)


6% (9)


26% (36)


Poslední komentáře

Komentář k článku: Vybíráme a montujeme střešní okna

petr vandírek: v současné době rekonstruuji podkrovní byt a chystám se zabudovat celkem šest střešních oken, většina lidí, kterých jsem se ptal, mi doporučují značku Velux, ale ty mi přijdou relativně drahé, není nějaké levnější varianta v obdobné kvalitě? díky Vandírek

číst komentář

Informační portál o bydlení | 18.9.2021